03.01.12

Allveekalastus kosmosekangelase osavõtul


Tänu töökohast natuuras saadud toetusele loen tuld hakatades ajalehti aastast 1970. Täna jäi silma sõnum Rahva Häälest 07.07.70 pealkirjaga "Kosmosekangelase osavõtul", mille tekst on jäädvustatud ylaloleval fotol.
Minu meelest väärib see sõnum igakylgset edasist analyysi. Kas kummitoodete vabrikul "Tegur" oli sportlaste osakond? Aga Eesti NSV Teaduste Akadeemial? Kas pyygil kasutati ka mingeid teadussaavutusi või olid angerjate ja haugide maha murdmisel määravaks siiski ujumiskiirus ja toores jõud? Kui suur oli Üleliidulise Allveespordiföderatsiooni Presiidium? Seda sukeldumisega kombineeritud avamist oleks aga isegi tahtnud näha saada. Kahtlemata inspireerivad sellised allikaleiud edasist tööd kalandusajaloo ja -semiootika valdkonnas.

Kommentaare ei ole: