25.08.10

Naesterahwa mörtsuka selts

...Ta wöttis kindlat nöu ja wandus, köik meesterahwa suggu ello aea tagga kiusata ja neid hästi pinata. Ta müüs köik warrandust ärra, jättis omma kasso kohta ja wannemate maea ja läks pakso metsa ja orgudesse ellama, ja olli kindlat nöu wötnud, ialgi ennam öppetud innimeste sekka taggasipöörda, üks mörtsukas ja röwel tahtis ta olla ja jäda, et köiksuggu kurja meesterahwa suggule tehha ja kedda ta nüüd hirmus wihkas; sedda pahha kurjaga nende kätte maksa, ja temma teggi ka sedda. Iggalt poolt korjas ta kergemelega, kurjad ja sandid tüdrukud ehk naesed ommale setsiks ja abbiks, nenda et ta pea üks seltskond 600 hinge, naisa ja tüdrukuid, kokkokoggus, kes temmale köik truudust wandusid: kaugel ümberringi mehhi ja poissa ja köik meestesuggu taggakiusata, risuda ja hukkata...

"Josewa Antonette Bilgi, üks naesterahwa mörtsuka seltsi allustaja Ungarimaal, ja selle seltsi, 600 tüdrukut ja naest, hirmsad mörtsuka teud, nenda ka nende 12 liigjulge hukkatuse tö ühhe möldri maeas, peamörtsuka ja köige teiste wangiwötmine, kohtuotsused ja ärrahukkamine. Üks hirmus luggu uel aeal, mis weel ialgi selle wisi peal polle sündinud." J. Wänjas R. Tallinnas 1865. Trükkitud J.H. Gresseli kirjadega.

Vaat nii karme raamatuid loen!

4 kommentaari:

Janno ütles ...

vanuigi kasvab võitleva feminismuse tuhin?

muhukadri ütles ...

Tead, mõni kirg ei kustu iial...

Sokike Sahtlist ütles ...

Ull lugu küll! Aga uhke ka! :DD

Unesn6iduja ütles ...

Paistab et Josewa Bilgi reinkarneerus Valerie Solanasena:

http://stultifera-navis.blogspot.com/2010/07/mhu-manifest.html