11.05.14

Kätkite ja titeoedete näitus
Sõuke asi! Lisaks sellele, et foto tegi Mirjam, võiks veel lisada, et näituse kujundas Laine, kuulutuse tegi Mai, pildil näha oleva titeaia tegi mo vanaisa, kätki mo isa ja tite seal sees ma ise. 

Kommentaare ei ole: