21.03.12

Rahva Hääl, 14.12.1949

Juhan Smuuli puudutavad lõigendid on jaotatud kaheks põhimõtteliseks osaks: tema enda kirjutised ja kirjutised tema kohta. KMARis koostatud mappi sorides jäi silm peale lõigendile pealkirjaga "Tänu suurele Stalinile", mis sisaldas nähtavas osas lauset "Meie, Muhu saare kalurid ja talupojad, oleme üle elanud palju hädasid." Ja läks edasi: "Ja kui me nüüd võime hingata oma saarel vabalt, kui meil pole vaja enam mingit tegemist teha kulakute ja spekulantidega, siis mõtleme tänuga eelkõige kommunistlikule parteile, seltsimees Stalinile, kelle nimega on seotud kõik see uus ja kaunis, mida me tänapäeval oma saarel näeme. Soovime seltsimees Stalinile pikka iga ja head tervist kogu töötava rahva rõõmuks ja hüvanguks." Märgitakse, et Muhu saare elu-olu on saanud "laiadele ringkondadele" tuttavaks tänu luuletaja Juhan Smuuli töödele, kelle võrsumine rannatarest ja töötavate kalurite elust kirjutamine said võimalikuks ainult nõukogude korra juures, räägitakse sellest, et nüüd töötavad Muhu kalurid-kolhoosnikud kindla plaani järgi ja seltsimees Stalini 70. sünnipäeva auks on see täidetud juba rohkem kui pooleteistkordselt, mis on kaasa toonud ka preemiaid kaluritele. "Nii sai näiteks kolhoosikalur Mihhail Küla kolme kuu jooksul püütud kala eest koos preemiaga 12 000 rubla, samuti Timofei Mätas ja paljud teised tublid kolhoosnikud." Omaseks on saanud kirjandus, suurt huvi tunnevad kolhoosnikud ka teatrikunsti vastu, toimub laiaulatuslik agro-zootehniline õppus. Aga mitte ainult: "Laiaulatuslikult on korraldatud poliitiline õppus. Meie kolhoosis tuntakse suurt huvi seltsimees Stalini eluloo vastu. Seltsimees Stalini elu ja tegevus innustavad meid raskusi võitma, üha kiiremini edasi liikuma kommunismi poole."

Ja alla on kirjutanud minu vanaisa. Muhu-Kaluri kolhoosi juhatuse aseesimees.

Jah, perepärimuse kohaselt on ta varasematest kirjatöödest teada kirjad Saastnast sõjaväest oma tulevasele abikaasale (keda ta olevat eelistanud sellepärast, et erinevalt mitmetest teistest rannakyla neidudest osanud tema vigadeta kirjutada), aga ylalesitletud kirjutise autorsust täiega talle kyll ei riskiks omistada. Seda enam, et on ikka kahtlane, kas tal kalapyygi ja seitsme lapse kasvatamise kõrvalt enam publitsistlikuks tegevuseks palju aega jäi. Elukogenum kolleeg ja muhulane kommenteeris, et see on täpselt tollal Muhus ja Ida-Saaremaal tegutsenud ajakirjanik Valdur Lulla stiil ja keelekasutus. Kyllap oli lihtsalt vaja, et Volli nimi sinna alla läheks.

Kyyditamine oli just ära olnud ja kolhoosid olid just loodud. Minu isa oli 9 kuud vana, yks poiss oli veel syndimata. Järel-Eesti aeg oli äsja läbi saanud.

Kommentaare ei ole: