09.06.10

Igavad vanad raamatud



Taas tarkuseteri rariteetsetest raamatutest, mida mul on au siin näppida ja umbes viite sorti viitenumbreid kandvate siltidega varustada. Illustreeriv vinjetineke lõpetab Muhust pärit õigeusu preestri Vassili Verloki kirjutatud raamatu "Kaubatarvitajate ühisused" (1906), mida on Eestis praeguseks alles täpselt 1 eksemplar. Vaadake hoolega!

Ja tarkusetera allikas on sedakorda:
J. G. Spuhl-Rotalia, Eeskõne raamatule „Kodumaa kalad. Eesti-, Liivi- ja Kuuramaa vetes ning Läänemeres elutsevate kalade looduselugu, nende püüdmine kunstlike abinõudega, kasvatamine, kunstlik sugutamine ja kalatiikide asutamine” (Viljandi 1896).

Üheltpoolt on see ju suur süü, hooletus ja tuimus oma isamaa vastu, kui meie neid elajaid, taimesi jne tundma ei õpi, kellede hulgas meie hällist kuni hauani elame ja liigume ning keda meie igapäevases elus esimesest silmapilgust kuni viimse hingetõmbuseni tarvitame. Neid looduse loomasi, keda vägev ilmade Looja meiega ühel ajal on kodumaa pinnale elama pannud, peame meie ilmtingimata tundma õppima – ehk muidu ei austa meie Loojat tema auulises looduses. Seesuguse inimese kohta, kes kodumaa loodust ei viisi tundma õppida, ütleb meie tähtsam loodusteaduse kirjanik Kunder väga õieti, et ta kui võõras külaline on, kes maa peale tuleb, üksi oma isa, ema, õe, venna, naise ja lapsed tunneb, aga muist asjust ühtegi ei tea ja viimaks ära lendab, kui lind lõunamaale.

Kommentaare ei ole: