24.11.10

Hämmastavaid leide Muhu kultuuriloostSelle kirja kirjutas Muhu noormees Vabadussõja rindelt oma pruudile neiu Eleenale, kellega ta oli kolm aastat plaani & kirjavahetust pidanud. Ma ytleksin, et verd nutab ta neid sõnu paberile pannes. Aga huumoriga saab kõigest yle ja hiljem abiellus ta teise tydrukuga (mitte Kallaste kylast).
Kiri pärineb Muhu väljapaistvaima vanavarakoguja Rein S. erakogust. Kuulata seda Tartu Ylikooli raamatukogu ees läbi telefoni taasesitatavat oli päris kummastav kogemus.

15.11.10

Freundlich

Tänased luuletervitused siis Muhu luteruse köstrilt ja Väina tammi rajamise mõtte algatajalt Carl Wilhelm Freundlichilt Pärnus trykitud kogust "Aealikkud ello-luggod" (1857). Eriti meeldib mulle see, et tal on seal mitmeid muhu murde pärasusi, nt "kyli põllud" ja sellega riimis "õllud" (pisikesed lilled), ehkki ta ise ei olnud loodud muhulane, vaid lihtsalt veetnud oma nooruse Muhu territoriaalvetes (vbl sellest kodukandi-igatsusest tal see kuiva jalaga yle väina tahtmine nii kangesti tekkiski?).

Ja ilupilt "Ämmamoori käsiraamatust" (1899).
Mõlemad teosed sõidavad homme pealinna digiteerimisele, nii et on lootust saada neid kunagi yle interneti nautida ka saja protsendi ulatuses.Ello luggo.

/---/
Taewa al on linno-kissa
Omma Lojat kites seäl,
Maas ja puus naad tewad pessa,
Iggaühhel omma heäl.
Rohho taimed mulla-sängis
Ehhitawad maarja maad
Omma lodud seätud mängis
Kiitvad Loja helded a'ad:
Rõmo näitab rohho taim,
Rõmo tundko meie waim!


Põllomees, kes aega widad,
Wõtta hoolsast toimeta
Ommad armsad põllo-riistad:
Äkked, adrad harri ka,
Et nüüd wäljal õits'wad õllud,
Harri siis ka omma maad
Külli ning ka künna põllud
Aegsast, et sa kasso saad,
Kül siis orras tõuseb ülles,
Kaswab ni kui emma sülles.

/---/

03.11.10

Armu kuulutus

Nii, vanade asjade näppimise järg on jõudnud viljaka 19. sajandi lõpu ajakirjaniku Ado Grenzsteini kirjakoguni. Inimesed saatsid talle maapiirkondadest igast teateid, mida nad uudisväärtuslikeks pidasid. Näiteks järgmine:

Armu kuulutus hiirele.
Iisaku köstri Hanseni sündimise päeva hommikul näidati Hanseni emandale lõksu läinud hiirt. Emand lasi hiire õue peal mehe sündimise päeva pärast lahti.
Emanda Hanseni ja teenijate jutu järele.