17.02.11

Helinad Muhumaalt

Vanaraamatute ettevalmistamisega digiteerimisele saatmiseks on kyll hetkel väga kiire, aga mõeldes sellele, et kuni kuu lõpuni siia enam yhtegi uut postitust ei lisandu, olgu siinkohal siiski kodusaare mälestuseks ja ilmastikuolude illustreerimiseks valikuliselt tsiteeritud Ivan Kase luuletust "Talwel" kogust "Helinad Muhumaalt. Esimene wihk", välja antud Kuressaares 1913. aastal. Teisest vihikust ajalugu vaikib.
Huvitav on veel märkida, et ehkki Iw. Kask oli Hellamaal õigeusu kiriku köstriks, sisalduvad luulevihikus laulud "Taara, kaitse Eestimaad", "Jahi laul" (see on nagu Jarmushi film; kirjeldatud on syndmuseks valmistumist (jahimehed võtavad ritta) ja pärast ka tagajärgi (neiukene kylatänaval punastab rõõmust saagiga jahimeest nähes), aga saaklooma tabamise hetkest libisetakse sõna lausumata yle) jts.

Ilus sui,
kaunis sui!
Raksuw külm ja pakatis
lumetuisu hulguw wiis
akna weerdel, korstnades,
hoig'walt kostwad tubades,
nagu nõid sääl suremas!

Ilus sui,
kaunis sui!
Suigun nukralt kolde leel,
tuisu möllus mõte, meel:
Oh, et lõpeks õudne aeg,
Wirmaliste wälkiv virg,
Hulguv suisk ja pakatis!

14.02.11

Organisatsiooni lood ja legendid


Osalen sel semestril koguni kahel paljutõotava nimega valikkursusel, milles teadmust paisatakse laiali doktorantidele yle kogu Ylikooli - Juhtimine ja Kuidas saada tippteadlaseks 8) Punkte on ju vaja, eksole. Esimesed kaks loengut juhtimist on nyydseks läbi elatud. Täna anti näiteks organisatsiooni väärtuste käsitelu juures järgmised definitsioonid:

* lood ja legendid - lyhikesed, lihtsad, igapäevased, segu tõest ja väljamõeldisest
* saagad - "pyhad" lood organisatsiooni algusperioodist ja loojate tublidusest
* myydid - väljamõeldised, mis väljendavad baasilisi arusaamu.

Värisege, kirjandusteadlased & folkloristid!

07.02.11

Racundra revisited

Houses are but badly built boats so firmly aground that you cannot think of moving them. They are definitely inferior things, belonging to the vegetable not the animal world, rooted and stationary, incapable of gay transition. I admit, doubtfully, as exceptions, snailshells and caravans.
"Racundra's" First Cruise by Arthur Ransome. London: George Allen & Unwin Ltd, 1923.
Tsiteeritud Arhiivraamatukogu rajaja Oskar Kallase poolt Inglismaalt ostetud esmatryki originaali järgi (selle väljaande ainueksemplar Eestis).
Soovitan. Vihje: Leonid Parašini tõlge eesti keelde aastast 1998 on raamatukogudest kergemini kättesaadav.