22.11.11

Talendid koju


Kes iganes selle mõtte ka väljendas, tegi ta sellega tegelikult karuteene eestlaste niigi haprale yhtehoidmise tundele. Selle lause ylesehitus vihjab sellele, et on kaks kvalitatiivset kategooriat: talendid ja need, kes seda ei ole (nimetagem neid edaspidi lyhiduse ja alliteratsiooni mõttes ’tohmaniteks’) ning et on olemas kaks ruumilist kategooriat, ’kodu’ ja ’võõras maailm’ (selle termini toon sisse Lotmani „Kunstilise teksti struktuuri“ põhjal). Niisiis, kaks niisugust binaarset opositsiooni. Talendid on kusagil mujal, täpsustamata laias-võõras maailmas ja tohmanid on kodus. Väga ilmselt on negatiivne konnotatsioon esimese paariku teisel ja teise paariku esimesel osisel. Milline aga oleks soovitatav olukord? Kas pelgalt meie talentide koduseinte vahele sulgemine, et nad jumala pärast võõral maal oma oskustega kellelegi teisele kasu ei tooks (puhas eestlaslik sinine kadedus ja pingeline püüdlus luua olukord, et naaber sinu kulul ei rikastuks) või siis lausa maksimumprogramm ja puhastus, kus talendid loovad kodus Eesti põlve uueks, aga tohmanid on neil nelja tuule poole jalust minema saadetud (ja paras sellele laiale maailmale siis!)? Asjaolule, et talentidel siiski kodus nalja teha ei kavatseta lasta, viitab lendlause teine pool, käskivas kõneviisis „Koju!“. Nii tavatsetakse eesti keeles öelda koerale. Talendilt eeldatakse, et ta kuuletub nagu koer juba kutse peale, ilmselt kehtib sama kaup ka tema edasisel tegutsemisel kodupiirides. Selline kurjakuulutav perspektiiv siis. Mõistagi teeb see inimesi ärevaks, nad ainult ei pruugi oma ärevuse põhjust nii yksipulgi sõnastada.
Jah, möönan, ma yleinterpreteerin seda õnnetut lausekest kurjemini kui hädapärast peaks. Aga ikkagi ma arvan, et suust välja lipsatavaid riikliku tähtsusega lendlauseid peaks natuke hoolikamalt divaisima, kui juba asi ette võtta. Selline implitsiitne vastanduste loomine ei aita meid edasi. Miks ei võiks „Talendid koju“ asemel propageerida liikumisvabadust – see õpetab minu hinnangul väga efektiivselt, et ’sees’ ja ’väljas’ on väga suhtelised mõisted, ’talendist’ ja ’tohmanist’ rääkimata.

Kommentaare ei ole: